Latthe Education Society's
Acharya Deshabushan Ayurvedic Medical College and Hospital

college council

Latthe Education Society’s

Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College & Hospital

Bedkihal – Shamanewadi – 591214

Tal – Chikodi, Dist – Belgaum (Karnataka)

Ph.  No. / Fax. No. – 08338-261166

www.lesayurvediccollege.com                       E-mail – adamcollege_1008@rediffmail.com

 

College Council

 

Sl. No.

Name of the Staff

Designation

Departments

Post

01

Dr. Shoukatalli B. Hipparage

Principal / H. O. D.

Dravya Guna

Chairman

02

Dr. Madan N. Kulkarni

H. O. D.

Kayachikitsa

Member

03

Dr. Kanchan N. Chavan

H. O. D.

Koumarabhrittha

Member

04

Dr. Archana D. Jugale

H. O. D.

Samhita, Sanskrit & Siddhant

Member

05

Dr. Jayaprakash V. Sagare

H. O. D.

Panchakarma

Member

06

Dr. Dipak Y. Kharat

H. O. D.

Swasthavrittha

Member

07

Dr. Sachinkumar V. Kapase

H. O. D.

Shareer Kriya

Member

08

Dr. Vyshali H. P.

H. O. D.

Rasashastra B. K.

Member

09

Dr. Sameer T. Raskar

H. O. D.

Shalakya Tantra

Member

10

Dr. Vishal J. Chougule

H. O. D.

Roga Nidana

Member

11

Dr. Suhas B. Thorat

H. O. D.

Stri Roga & Prasuti Tantra

Member

12

Dr. Pravin S. Kakde

H. O. D.

Shalya Tantra

Member

13

Dr. Prashant B. Patil

H. O. D.

Agad Tantra

Member

14

Dr. Sourabhee R. Koregave

H. O. D.

Shareer Rachana

Member