Latthe Education Society's
Acharya Deshabushan Ayurvedic Medical College and Hospital

Awards

L. E. Society’s

Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College

Bedkihal-Shamanewadi

 

Awards

 

1)  Miss. Aishwarya M.Ghale has recieved - Adarshya Vidhyarthini Gourav Puraskar by Late Basavant Nagu Shingade Trust, Bedkihal, Akhil Bharatiya Manav Adhikar, Karnataka State.

 

2)  Miss. Rutuja Khochage has Won 2nd Rank of Rajyastariy Nibhand Spardha - 2019 through Yashawantrav Chavan Vachanalay, Vite

 

3)  Miss. Aishwarya M. Ghale has Won 3rd Rank of Rajyastariy Nibhand Spardha - 2019 through Yashawantrav Chavan Vachanalay, Vite