Latthe Education Society's
Acharya Deshabushan Ayurvedic Medical College and Hospital

Awards

L. E. Society’s

Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College

Bedkihal-Shamanewadi

 

Awards

 

Miss. Aishwarya M.Ghale has recieved - Adarshya Vidhyarthini Gourav Puraskar by Late Basavant Nagu Shingade Trust, Bedkihal, Akhil Bharatiya Manav Adhikar, Karnataka State.